Kdy:   16.11. - 20.11.2011

Kde:   Bransouze, okres Jihlava  

Charakter akce:   nepracovn� programov� v�kendovka

P�ihl�ka:   p�ihla�ov�n� zde na webu
Dotazy a kontakt:   zemelidi@email.cz

Akce je neku��ck� a plat� na n� z�kaz konzumace alkoholick�ch n�poj�. Nutn� ��ast po celou dobu akce.

Po��daj� lid� ze Z� HB Orchis a Instrukto�i Brno