• Kuchařka pdf
  • žádost o schválení akce pdf
  • vyúčtování akce pdf
  • organizování na mozku https://mozek.brontosaurus.cz/index.php/hemisfera-orgu
  • loga (předělám a nahraji)